logo
About us
PHƯƠNG ĐÔNG DECOR
giới thiệu
24/05/2021

20/05/2021

20/05/2021

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT PHƯƠNG ĐÔNG

Office: 34/32 Cu Xa Lu Gia, Ward 15, District 11, City. Ho Chi Minh

Factory: 99 Group 2, KP Hoa Long, Thuan An Town, Binh Duong

- Email: pdco@phuongdongdecor.com.vn

- Phone: 0908 925668  -  028.38623662

- MST: 0304127015